Kolmpletní dodávky střech

ŠKODA – ŠVÍKA
KOMPLETNÍ DODÁVKY
STŘECH

Sendraž 46, 549 01 Sendraž
kompletstrechy@centrum.cz
www.skoda-svika.cz

Pavel ŠKODA
777 626 771
IČO: 729 66 980
DIČ: CZ 850925599

David ŠVÍKA
776 105 305